pagina-inhoud pagina-inhoud FAQ - Fotografie Arthur van Leeuwen

FAQ

*MAAKT U OOK PASFOTO’S?

Nee, wij maken GEEN pasfoto’s.

*WAT FOTOGRAFEERT U NIET?

We maken dus geen pasfoto’s. Ook doen wij niet aan sportfotografie, onderwaterfotografie.

*HOE ZIT HET MET AUTEURSRECHTEN?

Op foto’s rusten auteursrechten. Dit is geregeld in de auteurswet. Dit betekent dat er voor het gebruik van foto’s duidelijke regels gelden. Zo mogen foto’s alleen met toestemming van de maker (de fotograaf) gebruikt worden, en is naamsvermelding verplicht. Het gebruik van foto’s wordt geregeld via een gebruikslicentie: de fotograaf geeft u toestemming om de foto’s te gebruiken. Hier staan kosten tegenover. Een licentie heeft altijd een scope: in de licentie wordt bepaald hoe de foto wel en niet gebruikt mag worden. Ze bepaalt oplage, afmetingen, plaats, medium, wie, etc. Gebruik buiten die licentie is niet toegestaan.

*KUNNEN WE DE FOTO’S OOK RECHTENVRIJ KRIJGEN?

Auteursrechten houden op met bestaan 70 jaar na het overlijden van de maker van een werk. Het antwoord is dus feitelijk ‘ja’, maar u zult nog 70 jaar moeten wachten. Dat is in het voor u meest gunstige scenario, en voor de fotograaf het slechtste scenario. :-). In de praktijk wordt dit als volgt opgelost: u kunt een onbeperkte gebruikslicentie verkrijgen. Dit betekent dat u de beelden onbeperkt voor uw eigen doeleinden mag gebruiken.

*HOE ZIT HET MET ‘PORTRETRECHT’?

Als u herkenbaar gefotografeerd bent heeft u portretrecht. Dat betekent dat uw foto niet zo maar mag worden gepubliceerd. U moet toestemming geven.
Hier zijn enkele uitzonderingen op.
Werkgevers mogen foto’s van hun werknemers publiceren.
Gasten op een evenement geven doorgaans door hun aanwezigheid toestemming voor gebruik van foto’s waar ze op staan.
Foto’s van straattaferelen waar u niet al te groot op staat mogen ook worden gepubliceerd.
Foto’s met nieuwswaarde mogen ook worden gepubliceerd.
Als u mij opdracht geeft foto’s van u te maken geeft u toestemming om de foto’s eventueel in ons portfolio te gebruiken. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dan kunt u ons dit laten weten. Wij zullen de foto’s dan niet gebruiken.

*WAAROM ZIJN ER ZULKE PRIJSVERSCHILLEN TUSSEN FOTOGRAFEN?

Begrijpelijke vraag. Veel mensen gaan ervan uit dat alle professionele fotografen ongeveer hetzelfde doen. De realiteit is dat er grote verschillen zijn: er zijn fotografen die net beginnen en een eenvoudige camera en twee lenzen hebben. Er zijn er ook die hele studio’s hebben met veel personeel en apparatuur. Het is eigenlijk met fotografie net als met alles in het leven: je krijgt waar je voor betaald. Drie offertes opvragen en dan de goedkoopste kiezen is dan ook zinloos: je wordt dan altijd teleurgesteld zowel service als resultaat.
Er zijn in Nederland momenteel ongeveer 10.000 fotografen (vorig jaar waren het er 9300). U begrijpt: daar zitten heel veel starters en hobbyisten bij. Keer op keer blijkt toch dat de prijs dan een aardige afspiegeling is van de kwaliteit.
Heb je een fotograaf die bij de DuPho is aangesloten dan weet je zeker dat je met een professioneel fotograaf te maken hebt. DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen in Nederland.
Zie ook: Dupho.nl

*HOEVEEL FOTO’S KRIJGEN WE?

Dat hangt van de opdracht af. Voor portret en product-fotografie opdrachten bespreken we dit vooraf. Voor evenementen geldt dat u van een evenement van 3 uur gemiddeld zo’n 100 foto’s krijgt. Alle foto’s die u krijgt zijn uitstekend van kwaliteit en volledig nabewerkt, en dus geschikt voor gebruik.

*LEVERT U OOK DE RAW BESTANDEN OF ONBEWERKTE FOTO’S?

Nee. Ik fotografeer  in RAW, maar bewerk de beelden altijd na. U krijgt de bewerkte beelden, die dus ook klaar voor gebruik zijn. Dat zijn dus Jpg bestanden, of indien nodig Tiff of Psd bestanden,
Sommige fotografen stoppen weinig tijd in nabewerking, en er zitten dan ook geen grote verschillen tussen de RAW bestanden en de beelden die u ontvangt. Wellicht dat zij de RAW bestanden wel leveren. Maar ik stop juist veel tijd in nabewerking. Mijn overtuiging is dat ik in de camera het best mogelijke beeld probeer te maken, en dit vervolgens in uitvoerige nabewerking helemaal afmaak, zodat de meest perfect mogelijke foto ontstaat. Dit vergelijk ik wel eens met de bakker: deze verkoopt u brood, geen deeg. Op dezelfde manier verkoop ik u geen RAW bestanden, maar alleen foto’s die klaar zijn. De nabewerking is ‘het afbakken’: het aanbrengen van de persoonlijke signatuur. Om die reden ga ik geen foto’s die niet ‘af zijn’ de wereld in helpen. Ik wil dat elke keer dat iemand mijn foto’s ziet, de kwaliteit goed is, en de foto’s herkenbaar zijn als “een foto van Arthur”.

*WIJ WILLEN GRAAG ALLE FOTO’S DIE U HEEFT GEMAAKT. KAN DAT?

Deze vraag krijg ik regelmatig, en ik begrijp hem nooit. U bedoelt: u wilt ook de onscherpe foto’s, en de foto’s waarop u met uw ogen dicht staat? Dat doe ik dus niet: ik ga geen foto’s aanleveren die niet goed zijn. Ik wil als fotograaf staan voor mijn werk, en foto’s die onder de maat zijn gaan naar de prullenbak.
Vaak komt de vervolgvraag: ja, maar misschien zit er nog een leuke foto in wat u niet opstuurt? Dat begrijp ik dan weer wel, maar mijn wedervraag is altijd: waarom zou ik een leuke foto achterhouden? Daar heb ik toch niks aan? Ik wil u als mijn klant een plezier doen. Dus: leuke foto’s krijgt u – en de rest verdwijnt!

*DE FOTO’S ZIJN KWIJT. KUNT U ZE NOGMAALS OPSTUREN?

Waarschijnlijk wel, maar daar zijn altijd kosten aan verbonden. Ik krijg de vraag geregeld, maar het opzoeken, klaarmaken, en daadwerkelijk versturen van foto’s is vaak een tijdrovend zaakje. U doet er dus slim aan om uw foto’s zelf goed op te slaan!

*WE WILLEN DE NABEWERKING AANGEPAST. KAN DIT?

U kunt de vraag altijd stellen, en hij wordt altijd in overweging genomen. Maar uiteindelijk is de fotograaf degene die beslist wat de beste nabewerking is. U hebt mij ten slotte ingehuurd.
Wat hierin meespeelt is het volgende. Mensen bekijken de foto’s meestal op het beeldscherm. De kwaliteit van beeldschermen kan enorm verschillen. De fotograaf heeft de beelden bewerkt op een beeldscherm van zeer hoge kwaliteit, wat ook nog eens elke paar weken wordt gekalibreerd. De kans is redelijk groot dat uw beeldscherm niet de juiste instellingen heeft, of behoorlijk fluctueert. Daarom houdt de fotograaf zijn eigen beeldscherm als norm aan.

%d bloggers liken dit: